Zadanie
Do Twojej szkoły ma przyjechać młodzież z Danii w ramach wymiany międzynarodowej. Napisz zaproszenie na wieczór polski skierowane do młodzieży duńskiej.
- Poinformuj o planowanym wieczorze.
- Podaj termin imprezy.
- Zachęć do udziału.
-Poinformuj, jak się z tobą skontaktować.

Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów.

1

Odpowiedzi

2010-02-18T16:32:03+01:00
Invitation! I have the honour of inviting young people to the Polish evening which will be undergone of day 19 of February of 2010. Beginning the event at hour 8 p.m.. I am encouraging everyone taking part in this soirée, since there it will be possible to learn much of interesting things. It is possible to get in touch with me under telephone number 0775643536. Yours faithfully XYZ