Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T16:45:41+01:00
1. Smoking in the camp area is not allowed.
2. Leaving the camp area after 22:00 is forbidden.
3. Drinking alcohols during stay in the camp area is forbidden.
4. If you want to leave the camp area you should report it to your protector.
5. Using drugs in the camp area is strictly forbidden.
6. Between 22:00 - 6:00 there is a nocturnal silence.
7. After 22:00 all lights have to be turned off.
8. If you see that someone breaks the rules you should report it to your protector.
9. You are obliged to be punctual and never be late.
10. You should always listen to your protector and execute his orders.

1. Palenie na terenie obozu jest zabronione.
2. Opuszczanie terenu obozu po 22 jest zabronione
3. Picie alkoholu podczas pobytu na terenie obozu jest zabronione
4. Jeśli chcesz opuścić teren obozu powinieneś zgłosić to swojemu opiekunowi
5.Zażywanie narkotyków na terenie obozu jest ściśle zabronione
6.Pomiędzy 22 a 6 obowiązuje cisza nocna
7. Po 22 wszystkie światła muszą być zgaszone.
8. Jeśli zobaczysz że ktoś łamie regulamin jesteś zobowiązany zgłosić to swojemu opiekunowi.
9.Jesteś zobowiązany zawsze być punktualny i nigdy się nie spóźniać
10. Powinieneś zawsze słuchać swojego opiekuna i wykonywać jego polecenia.