Odpowiedzi

2010-02-19T23:22:44+01:00
W zadaniu mamy do czynienia z ruchem jednostajnie przyspieszonym z V₀ = 0
więc wykorzystamy wzór na drogę:
S = a×t²/2
ale
a = V/t to z tego
t = V/a
Wstawiając ten wzór za t do wzoru na drogę mamy:
S=a×(V/a)²/2
S=a×V²/a²/2
S= V²/2a
z tego liczymy a
2a= V²/S
a=V²/2S = (400 [m/s])² / 2 × 0,5m = 160 000 m/s²
to
F = m×a= 0,002 kg × 160 000 m/s² = 320 N

4 3 4