1. Jeden bok prostokąta, o polu równym 60 dm², ma długość 5 cm. Jaką długość ma drugi bok?

2. Oblicz długość podstawy trójkąta równoramiennego wiedząc, że jego pole jest równe 27 cm², a wysokość poprowadzona do podstawy ma 0,6 dm.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T16:28:47+01:00
1.a=5cm-jeden bok prostokąta
60dm²=6000cm²
b=6000cm²÷5cm=1200cm-drugi bok prostokąta
2.P=27cm²
h=0,6dm=6cm
a-dł.podstawy trójkąta
27=(6a)÷2
3a=27 /÷3
a=9
2010-02-18T16:28:53+01:00
60:5=12cm

0,6dm=6cm

p=a*h/2
a*6/2= 27/*2
a*6=54/:6
a=9cm
2010-02-18T16:30:00+01:00
Zad.1

P.pr = 60 dm² = 6000 cm²
P.pr = a x b
a = 5 cm
b = 6000 cm² : 5 cm = 1200 cm

zad.2
p. tr. = 27 cm²
p.tr. = a x h / 2

h = 0,6 dm = 6 cm

a = (27 cm² : 6 cm) x2 = 4,5 cm x2 = 9 cm