Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T16:28:14+01:00
Plusy:
+ wystąpienie społeczeństwa w innych krajach Europy i Ameryki Południowej spowodowało zniesienie monarchii absolutnej
+ państwo stało się bardziej przynależne do ludu, a nie tylko własnością króla
+ ukrócono niesprawiedliwe przywileje duchownych i szlachty
+ zrównano ludność pod względem prawnym
+ wprowadzono wolność słowa, swobodę wyznania, nietykalność osobistą
+ powstała w wielu krajach konstytucja podobna do Deklaracji, dzięki której ludzie mieli dużo więcej uprawnień
+ w XX wieku przyjęła się zasada, że pogwałcenie praw człowieka nie jest wewnętrzną sprawą państwa, ale problemem międzynarodowym
+ większość państw zmieniła swój dawny ustrój na republikę, czyli rządy prezydenta wybieranego przez obywateli
+ coraz częściej stosowano trójpodział władzy
+ oddzielono kościół od polityki państwa
+ zrodziła patriotyzm w obywatelach

Minusy:
– prześladowania religijne i społeczne
– śmierć na gilotynie (niekiedy bardzo tępej) poniosło strasznie dużo ludzi, w tym większość niewinnych
– zniszczono dobra kościelne, zdewastowano i zbezczeszczono kościoły mające duże znaczenie kultowe dla ludzi
– zniesiono autorytet i funkcję króla, przerwano linie dynastyczne oraz tradycje dworskie, które choć czasem niesprawiedliwe, świadczyły o randze państwa, były symbolem władzy w kraju
– zniszczono wiele krajów
11 4 11
2010-02-18T16:31:22+01:00
PLUSY
wystąpienie społeczeństwa w innych krajach Europy i Ameryki Południowej spowodowało zniesienie monarchii absolutnej, państwo stało się bardziej przynależne do ludu, a nie tylko własnością króla, ukrócono niesprawiedliwe przywileje duchownych i szlachty, zrównano ludność pod względem prawnym, wprowadzono wolność słowa, swobodę wyznania, nietykalność osobistą, powstała w wielu krajach konstytucja podobna do Deklaracji, dzięki której ludzie mieli dużo więcej uprawnień, w XX wieku przyjęła się zasada, że pogwałcenie praw człowieka nie jest wewnętrzną sprawą państwa, ale problemem międzynarodowym, większość państw zmieniła swój dawny ustrój na republikę, czyli rządy prezydenta wybieranego przez obywateli, coraz częściej stosowano trójpodział władzy, oddzielono kościół od polityki państwa, zrodziła patriotyzm w obywatelach

MINUSY
prześladowania religijne i społeczne, śmierć na gilotynie (niekiedy bardzo tępej) poniosło strasznie dużo ludzi, w tym większość niewinnych, zniszczono dobra kościelne, zdewastowano i zbezczeszczono kościoły mające duże znaczenie kultowe dla ludzi, zniesiono autorytet i funkcję króla, przerwano linie dynastyczne oraz tradycje dworskie, które choć czasem niesprawiedliwe, świadczyły o randze państwa, były symbolem władzy w kraju, zniszczono wiele krajów
6 1 6
2010-02-18T16:34:56+01:00
Podczas Rewolucji Francuskiej doszło do głębokich zmian politycznych i społecznych.Przyczyniła się do zniszczenia społeczeństwa poprzez nienawiść do wszelkiego porządku i hierarchii, a także zwyczajów i tradycji.
Zniesiono przywileje arystokracji i poddaństwo chłopów.Dzieki czmeu ludzie stali sie rowni wobec prawa.Wprowadzono Deklaracje Praw Człowieka i Obywatela.
10 3 10