Odpowiedzi

2010-02-18T16:55:11+01:00
1. Nowotwór niezłośliwy powstaje zwykle pod postacią guza, który wolno rośnie, nie zaraża i nie atakuje sąsiadujących komórek, nie powoduje przerzutów i w większości przypadków po usunięciu nie odrasta.
Natomiast komórki nowotworu złośliwego namnażają się bardzo szybko, bez jakiejkolwiek kontroli, ignorując system kontroli namnażania się komórek prawidłowych, co więcej zaraża sąsiadujący komórki, a czasem komórki te dostają się do limfy bądź krwiobiegu, osadzają się w nowym miejscu i tam namnaża się kolejne ich skupisko (tzn. przerzuty).
2. Cechy komórki: zdolność do szybkiego, niekontrolowanego namnażania, inwazyjność (atakowanie sąsiadek), zdolność do przerzutów, nieśmiertelność, uzyskiwanie nieograniczonego wzrostu.
3.Czynniki kancerogenne: rakotwórcze, czyli zwiększające zagrożenie nowotworem: biologiczne (np. wirusy), chemiczne (np. azbest) fizyczne (np. promieniowanie rentgenowskie). Czynnikiem takim może być również nieodpowiedni tryb życia (zła dieta, palenie papierosów - zarówno czynne jak i bierne, czyli przebywanie w towarzystwie palaczy), mało aktywności fizycznej. Możliwość zachorowania zwiększa podatność genetyczna.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T16:57:06+01:00
Nowotwory dzielimy na łagodne (niezłośliwe) oraz złośliwe. Nowotwory te różnią się między sobą budową mikroskopową, wyglądem makroskopowym, a także przebiegiem klinicznym i rokowaniem. Nowotwory łagodne cechuje powolny wzrost, brak naciekania okolicznych tkanek, wnikania do naczyń, przerzutów oraz wznowy, czyli nawrotu po leczeniu. Budową histologiczną przypominają tkankę prawidłową, z reguły posiadają łącznotkankową torebkę. Ich przebieg kliniczny jest często bezobjawowy, a rokowanie co do wyleczenia i dalszego życia chorego dobre.

Nowotwory złośliwe posiadają cechy przeciwne. Rosną szybko, wnikają do naczyń, naciekają tkanki, ddają przerzuty i wznowy. Ich budowa histologiczna znacznie odbiega od tkanki prawidłowej, nie posiadają torebki. Przebieg kliniczny choroby, zwłaszcza w ostatnim okresie, jest bardzo ciężki, a rokowania niepewne.

Cechy komorki nowotworowej
-Inwazyjność
-Immortalizacja
-Nieobecność funkcjonalnego różnicowania się
-Zdolność do wytworzenia przerzutów
-Zdolność do niekontrolowanych, nadmiernych podziałów komórek

Czynniki kancerogenne:

Ogół czynników zwiększających ryzyko rozwoju nowotworu, przy współistniejących predyspozycjach genetycznych danego organizmu.

Związki chromu, żelaza, arsenu, niklu, DDT oraz benzen itp.
dym tytoniowy
zakażenie pasożytami (np. motylicą wątrobową)
niektóre leki np.: busulfan, chlorambucil
przez współżycie seksualne
promieniowanie ultrafioletowe i jonizujące.