MATEMATYKA 6 geometria str, 27 zad. 1 i 2
zad.2 Uzupełnij tabelkę :
Długosc krawędzi sześcianu | 5cm | 3dm | 2,5m | | | |
Pole powierzchni | | | |600cm | 96dm | 2400mm |
tylko nie piszcie zebym napisala zad. 1 bo w ćw. jest narysowane pomuzcie prosze bedzie naj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T16:47:47+01:00
1. Sześcian ABCDEFGH
Krawędzie równoległe do zaznaczonej na niebiesko: AB, HG, EF
Krawędzie prostopadłe do zaznaczonej na niebiesko: GC, HD, CB, AD
Suma długości krawędzi: 72 cm.
Ściana równoległa do zakreskowanej: FGCB
Ściany prostopadłe do zakreskowanej: EFGH, EFBA, HGDC, ABCD
Pole zakreskowanej ściany: 36 cm²
Pole powierzchni bryły: 216 cm²

Prostopadłościan IJKLMNOP
Krawędzie równoległe do zaznaczonej na niebiesko: LK, MN, IJ
Krawędzie prostopadłe do zaznaczonej na niebiesko: PL, OK, PM, ON
Suma długości krawędzi: 76 cm
Ściana równoległa do zakreskowanej: MNOP
Ściany prostopadłe do zakreskowanej: PMIL, ONJK, MNJI, PLKO
Pole zakreskowanej ściany: 50 cm²
Pole powierzchni bryły: 220 cm²

2. Długość krawędzi sześcianu: 5 cm
Pole powierzchni sześcianu: 150 cm²

Długość krawędzi sześcianu: 3 dm
Pole powierzchni sześcianu: 54 dm²

Długość krawędzi sześcianu: 2,5 m
Pole powierzchni sześcianu: 37,5 m²

Długość krawędzi sześcianu: 10 cm
Pole powierzchni sześcianu: 600 cm²

Długość krawędzi sześcianu: 4 dm
Pole powierzchni sześcianu: 96 dm²

Długość krawędzi sześcianu: 20 mm
Pole powierzchni sześcianu: 2400 mm²
19 3 19