Proszę o sformułowanie.
Jakie nowe rodzaje broni zastosowano podczas 1 wojny światowej.W tej pracy ma się znaleźć tylko:
-karabiny maszynowe
-ciężkie działa
-czołgi
-łodzie podwodne
-gazy trujące
-lotnictwo
Proszę o ładne połączenie i sformułowanie zależy mi na piątce.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T17:31:33+01:00
Dowódcy wojskowi walczących stron uznali, że w ,wojnie na wyniszczenie'' koniecznie jest zastosowanie nowych środków. Do tworzenia coraz skuteczniejszych rodzajów broni zastali zaangażowani terchnicy i naukowcy. masowo saczęto używać karabinów maszynowych, wprowadzono też dciężkie działa.Na przykład Niemcy zbudowali gigantyczną armatę nazywaną,,Długim Maksem''. Ważyła ona 142t, miała lufę długości 34m i strzelała na odległość do 120km. Po raz 1 użyto też czołgów. Był to wynalazek Brytyjczyków. Posuwały się one bardzo wolno-zaledwie 6 km na godzinę,ale były dobrą osłoną dla piechoty.
Nowością było wykorzystywanie lotnictwa,początkowo do obserwacji, a później do walk powietrznych i do bombardowań. Straszliwą bronią okazały się gazy trujące. Porażeni nimi żołmierze umierali w ciągu kilku minut. Dopiero użycie masek przeciwgazowych zapewniło walczącym częściową ochronę.
Działania wojenne toczyły się nie tylko na lądzie, ale i na morzu. Po wybuchu wojny niemieckie okręty,znajdujące się w obcych portach,zostaly zniszczone przez marynarkę ententy. Głowna część niemieckiej floty tkwiła bezczynnie w macierzystych portach,unieruchomiona silną blokadą morską,wprowadzoną na początku wojny przez W.Brytanię na Morzu Północnym.Sukcesy odnosiła natomiast niemiecka flota podwodna,użyta poraz pierwszy w dziejach.
8 3 8