Odpowiedzi

2010-02-18T16:42:48+01:00
Obliczamy objętość kropli.
r = ½ śr
r=½2
r=1mm =0,1cm

V=4/3 π r³
V=4/3 π * 0,1³
V=4/3 π * 0,001
V=3/250π cm³

Obliczamy objętość kubka:

V=πr²h
V=π3²*8
V=72π cm³

dzielimy objętość kubka przez objętość kropli

72π : 3/250π = 72*250/3 = 24*250 = 6000

W kubku zmieści się 6000 kropli wody.

Powinno być dobrze:D