Jaki procent klas ttrzecich stanowią dziewczęta .
W pewnym gimnazjum sa trzy klasy rzecie . Q klasie IIIa jeast 16 chłopców i stanowia oni 50 % tej klasy. w KLASIE IIIb jest 7 chłopców i stanowią oni 25 % tej klasy , a w kklasie III c jest 12 chłopcówi stanowią oni 48 % tej klasy . Jaki procent klas trzecich stanowią dzieczęta ? Zapisz obliczenia
Dodaj odpowiedź

1

Odpowiedzi

2010-02-18T17:24:35+01:00
Klasa IIIa
16-------50%
x--------100%
x=16*100%/50%=1600%/50%=32
W klasie IIIa jest 32 dziewczyny.

Klasa IIIb
7-------25%
x-------100%
x=7*100% / 25%= 700% / 25%=28
Wklasie IIIb jest 28 dziewcząt.

Klasa IIIc
12------48%
x-------100%
x= 12*100% / 48%= 1200% / 48%=25
W klasie IIIc jest 25 dziewcząt