1.Wyjaśnij jak można zapobiegać chorobom układu krążenia
2.W poniższych dotyczących krwotoku tętniczego skreśl błędne informacje:
-krew wypływający z rany ma jasnoczerwoną/ciemnoczerwona barwę
-krew zawiera dużo/mało tlenu
-krew wypływa z rany wolno/szybko
-krwotok ten jest groźniejszy/mniej groźny dla zdrowia i życia niż krwotok żylny
3.wyjaśnij dlaczego krwotok wewnętrzny może być zagrożeniem dla życia osoby poszkodowanej
4.uzupełnij zdania
odkładanie się cholesterolu na ściankach naczyń krwionośnych jest przyczyna.... .
Nadciśnienie wiąże się ze zbyt ... przepływem krwi.
Nierównomierne skurcze przedsionków i komór towarzyszą ... .
Dbając o nasz układ krwionośny,powinniśmy spożywać mniej tłuszczów ... .
Tamując krwotok z reki umieszczamy ja ... poziom serca
5.Obok zdań zawierających prawdziwe informacje dotyczące sińców wpisz literę p a obok zawierających fałszywe informacji wpisz f

-powstają gdy krew gromadzi się pod skórą
-Tworzą się na skutek mocnego uderzenia
-Powstają gdy spożywamy zbyt dużo tłuszczów zwierzęcych
-Tworzą się gdy dochodzi do krwawienia ale brak urazu skóry

1

Odpowiedzi

2010-02-20T14:40:46+01:00
Krew wypływający z rany ma ciemnoczerwona barwę
krew zawiera dużo tlenu
krew wypływa z rany szybko
krwotok ten jest mniej groźny dla zdrowia i życia niż krwotok żylny

4.Nadciśnienie wiąże się ze zbyt szybkim przepływem krwi.
Dbając o nasz układ krwionośny,powinniśmy spożywać mniej tłuszczów zwirzęcych
Tamując krwotok z reki umieszczamy ja ponad poziom serca

5. -powstają gdy krew gromadzi się pod skórą F
-Tworzą się na skutek mocnego uderzenia P
-Powstają gdy spożywamy zbyt dużo tłuszczów zwierzęcych F
-Tworzą się gdy dochodzi do krwawienia ale brak urazu skóry P


3 1 3