Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T12:37:39+01:00
Mukowiscydoza C- gen zdrowy c- gen chory
P- Cc Cc tu masz allel rodziców nosicieli

G- C c C c

F- CC Cc Cc cc
f-1;2;1
g-3;1 75 procent zdrowyzh dzieci a 25 procent chorych z tego 50 procent
zdrowych jest nosicielami tu jakie bedzie ich potomstwo
kurza ślepota S- na chorobę s- nha zdrowie
p-ss SS tu masz allele rodziaów jeden jest zdrowy a drugi chory

G-s s S S
F-Ss Ss Ss Ss
f-4;0 na chorobe tu ich dzieci
hemofilia H- na zdrowie h- na chorobe
P-XHXH XhY hemofilia jest przenoszona płociowo dlatego mamy xx i xy xx to dziewczynka a xy ko chłopiec
FXH XH Xh y
G-XHXh XHY XHXh Xhy

daltonizm D- na zdrowie d- na chorobę
P-XDXD XdY TU MASZ MATKE ZDROWĄ A OJCIEC ZHORY
G-XH XH Xh Y
F- XHXh XHY XHXh XHY tu ich potomstwo dziewczynki beda zdrowe a chłopcy w 50 procentach
1 5 1
2010-02-19T16:09:57+01:00
Mukowiscydoza jest jedną z najczęstszych chorób genetycznych u ludzi (średnio 1 na 2 500 żywych urodzeń). Dziedziczona jest w sposób autosomalny recesywny. Szczególnie często występuje u Europejczyków i Żydów. Przyczyną choroby jest mutacja genu odpowiedzialnego za syntezę błonowego kanału chlorkowego.