Zadanie 3 Strona 84 . W niewietrzonych pomieszczeniach , w których przebywają ludzie, wzrasta zawartość dwutlenku węgla w powietrzu . Jeśli zawartość tego gazu przekroczy więcej niż 0,1 % objętość powietrza , przebywający w tym pomieszczeniu ludzie stracą przytomność , a ich życie będzie poważnie zagrożone . Czy istnieje takie niebezpieczeństwo , jeśli w pomieszczeniu o wymiarach 4m x 5m x 3m znajdzie się 0,09 m3 dwutlenku węgla ? Odpowiedź uzasadnij , wykonując odpowiednie obliczenia .
Schemat według jakiego ma byc zadanie rozwiązane :
* dane
* szukane
* rozwiązanie
obliczenia objętości powietrza w całym pomieszczeniu
obliczenia objętości dwutlenku węgla , która może zagrażac osobom przebywającym w tym pomieszczeniu ( objętości krytycznej )
porównanie danych liczbowych ( wartość: 0,09 m3 z warością wynikającą z obliczeń )
PROSZĘ O POMOC BĘDĘ BARDZO WDZIĘCZNA !!!!!!

1

Odpowiedzi

2010-02-20T00:37:02+01:00
Dane:
V = 5 m * 4 m * 3 m = 60 m^3 - objętość powietrza w pomieszczeniu
Cp (CO2) = 0,1% - krytyczne stężenie CO2 w powietrzu
0,09 m^3 - objętość CO2 w powietrzu w pomieszczeniu
Szukane:
x - ilość CO2 w powietrzu przy jego stężeniu krytycznym
Obliczenia:
x = 0,1% * 60 m^3
x = 0,001 * 60 m^3
x = 0,06 m^3 - ilość CO2 w powietrzu przy jego stężeniu krytycznym
0,06 m^3 < 0,09 m^3
Odp.: Dwutlenek węgla w pomieszczeniu może zagrażać ludziom.
1 1 1