Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-14T14:12:29+02:00
Ozon jest niebieskawym gazem o ostrej woni (zapach w powietrzu podczas burzy). Temperatury topnienia, wrzenia i krytyczna są wyższe dla ozonu aniżeli dla tlenu. W porównaniu z tlenem, rozpuszczalność ozonu w wodzie jest ok. 10 razy większa.

Ozon jest związkiem reaktywnym, posiada silne właściwości utleniające. W roztworach wodnych utlenia związki żelaza, manganu(II), wodorosiarczki, cyjanki, azotany(III), jodki, substancje powierzchniowo czynne, pestycydy fosforoorganiczne (pestycydy), węglowodory oraz liczne inne związki organiczne. Ozon jest wytwarzany przez wyładowania elektryczne w powietrzu, promieniowanie ultrafioletowe lub tlenie w tzw. ozonizatorach.
Jest stosowany do dezynfekcji wody i ścieków, niekiedy w kombinacji z naświetlaniem promieniowaniem UV lub dodatkiem H2O2. Ponadto służy do bielenia olejów, wosków, skrobi, a także jako utleniacz w pojazdach kosmicznych (ozonoliza, dziura ozonowa).
128 2 128