1.Z roztworu o masie 100g i Cp 18% odparowano 20g wody. Oblicz Cp 2-go roztworu.

2.Oblicz, ile gramów wody należy odparować z 250g roztworu:
a)o stężeniu 15 % aby otrzymać roztwór 20 procentowy
b)o stężeniu 30% aby otrzymać roztwór 50 procentowy

3.Z 300g wodnego roztworu cukru o stężeniu 15% odparowano 50g wody i przerwano ogrzewanie roztworu. Oblicz stężenie procentowe pozostałego roztworu.

1

Odpowiedzi

2010-02-18T17:55:05+01:00
1.Dane:
ms1=?
mr1=100g
Cp1=18%
ms2=ms1
mr2=100g-20g=80g
Cp2=?
Obliczam ms1 i ms2
18g 100g roztworu
x 100g roztworu
x=18
ms1=18
ms2=18
Obliczam Cp2
Cp2=ms2/mr2*100%
Cp2=18g/80g*100%
Cp2=22.5%
Odp Cp wynosi 22.5%
3.Ms1=?
mr1=300g
Cp1=15%
ms2=ms1
mr2=300g-50g=250g
Cp2= ?
Obliczam ms1 i ms2
15g subs. 100g rozt
x 300g rozt
x=15g*300g/100g
x=45g
ms1 i ms2=45g
Obliczam Cp2
Cp2=ms2/mr2*100%
Cp2=45g/250g*100%
Cp2=18
Odp Stężenie procentowe jest równe 18 %