Układy równań !!!
1) W wielkiej bitwie stoczonej przez wojska króla Eryka i króla Roderyka wzięło udział 3000 rycerzy. Straty po obu stronach były ogromne. Król Eryk stracił 30% swoich wojsk, a Roderyk 60%. Ogółem zginęło 40% rycerzy. Z jakimi siłami rozpoczął bitwę Eryka z jakimi Roderyk?????

2) Pani Helena ulokowała na giełdzie kwotę 1000zł, kupując akcje firm x i y. Po roku inwestycja ta przyniosła 10% zysku, przy czym wartość akcji firmy x wzrosła o 20% , a wartość akcji firmy y o 20% spadła. Ile pieniędzy ulokowała pani Helena a w akcjach firmy y??

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T22:35:51+01:00
Zad.1
x - wojska Eryka
y - wojska Roderyka

x + y = 3000
30% x + 60% y = 40% * 3000

y = 3000 - x
0,3 x + 0,6 y = 1200 |:0,3

y = 3000 - x
x + 2 y = 4000

y = 3000 - x
x + 2(3000-x)=4000

y = 3000 - x
x+6000-2x=4000

y = 3000 - x
-x = -2000|:(-1)

y = 3000 - x
x = 2000

y = 3000 - 2000
y = 1000

odp. Bitwę król Eryk rozpoczął siłami 2000 żołnierzy a król Roderyk 1000 żołnierzy.


Zad.2
x - akcje w firmie X
y - akcje w firmie Y

x+y=1000
120%x + 80%y =1100

x=1000-y
1,2x+0,8y=1100

x=1000-y
1,2(1000-y)+0,8y=1100

x=1000-y
1200-1,2y+0,8y=1100

x=1000-y
-0,4y=-100|:(-0,4)

x=1000-y
y=250

x=1000-250
y=250

x=750
y=250

odp: Pani Helena w akcjach firmy Y ulokowała 250zł