1.Uporzadkuj pierwiastki o symbolach: 4Be, 19K, 1H, 55Cs, 38 Sr
a)zgodnie ze zwiekszaniem sie liczby ich powlok elektronowych
b)zgodnie ze wzrostem charakteru niemetalicznego

2. Uzupelnij zdania
a) W czasteczce azotu N² wystepuje wiazanie__________, gdyz_______________________________________________
b)W czasteczce bromowodoru HBr wystepuje wiazanie___________________,gdyz________________________
c)W czasteczce bromku baru BaBr² wystepuje wiazanie___________,gdyz_______________________________-

3. Napisz symbole jonow zlozonych z :
a) 20 protonow i 18 elektronow__________________________,
b)16 protonow i 18 elektronow____________________________.
Wzor sumaryczny zwiazku chemicznego powstalego w wyniku polaczenia tych jonow to:_____________

Z gory dzieki ;)
Daje naj ;D

1
Hej, z jakiej książki jest to zadanie?

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T10:24:00+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.Uporzadkuj pierwiastki o symbolach: 4Be, 19K, 1H, 55Cs, 38 Sr
a)zgodnie ze zwiekszaniem sie liczby ich powlok elektronowych
1H, 4Be, 19K, 38Sr, 55Cs
b)zgodnie ze wzrostem charakteru niemetalicznego
55Cs, 38Sr, 19K, 4Be, 1H

2. Uzupelnij zdania
a) W czasteczce azotu N² wystepuje wiazanie KOWALENCYJNE (atomowe), gdyz różnica elektroujemności jest równa zero.

b)W czasteczce bromowodoru HBr wystepuje wiazanie KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE,gdyz różnica elektroujemności jest zawart między 0,4 a1,7

c)W czasteczce bromku baru BaBr² wystepuje wiazanie JONOWE, gdyz różnica elektroujemności jest większa od 1,7

3. Napisz symbole jonow zlozonych z :
a) 20 protonow i 18 elektronow Ca²⁺
b)16 protonow i 18 elektronow S²⁻.
Wzor sumaryczny zwiazku chemicznego powstalego w wyniku polaczenia tych jonow to: CaS
77 3 77