Zad 1.Uporządkuj jednomian i oblicz jego wartość podstawiając podane liczby.
a)-2acba*(-3)b a=-1;b=2,c=-3
b) a*(-3)cb do potęgi 2 cb*(-2)*ca a=-4,b=1/6,c=-1
c)2/3acb*5/7(-a)cb do potęgi 2-a a=3,b=-1,c=7
Zad 2.
Wykonaj Redukcję wyrazów podobnych i oblicz wartość wyrażenia dla:
a=-1,b=-2/3,c=0,5
a)-3a+2b-4c+4b-2a+2c
b)2a do potęgi 2+3ab do potęgi 2-2bc+3ac-2a do potęgi 2 b-ac+3ab do potęgi 2
c)-2ab do potęgi 2 c +2a do potęgi 2 bc-3a do potęgi 2 bc do potęgi 2 +ab do potęgi 2 c+4a do potęgi 2 bc +6 a do potęgi 2 bc do potęgi 2

1

Odpowiedzi

2010-02-19T13:25:50+01:00
1.
-2acbax(-3)ba=6a3b2c=6x(-1)3x22x(-3)=6x(-1)x4x(-3)=72
ax(-3)cb2cbx(-2)xca=6a2b3c2=6x (-4)2x(1/6)3x(-1)2=6x16x1/216x1=96/216=12/27
2/3acbx5/7(-a)cb2-a=(-10/21))a2b3c2-a=(-12/21)32(-1)372-3=(-10/21)9(-1)49-3=210

2.
-3a+2b-4c+4b-2a+2c=(-5)a+6b-2c=(-5)(-1)+6(-2/3)-2(1/2)=5+4-1=8
2a2+3ab2-2bc+3ac-2a2b-ac+3ab2=2a2+6ab2-2bc+2ac-2a2b=2(-1)2+6(-1)(-2/3)2-2(-2/3)(1/2)+2(-1)(1/2)-(-1)2(-2/3)=2-8/3+2/3-1+2/3=
(-1/3)
-2ab 2 c +2a 2 bc-3a 2 bc 2 +ab 2 c+4a 2 bc +6 a 2 bc 2=(-ab2c)+6a2bc+3a2bc2=[-(-1)(-2/3)2(1/2)]+6(-1)2(-2/3)(1/2)+3(-1)2(-2/3)(1/2)2=(-25/9)