Odpowiedzi

2010-02-19T08:23:26+01:00
Fryderyk II wprowadził bowiem w 1763 r. powszechny obowiązek nauczania wszystkich przekształcał kler w urzędników państwowych, lojalnych wobec dynastii Chodziło przede wszystkim o umocnienie pozycji władcy i państwa na Działania takie podejmował zwłaszcza na zdobytych w 1772 r. ziemiach polskich.