Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-18T16:56:26+01:00
Wzór na przyspieszenie w ruchu jednostajnie przyspieszonym to

Vk - V0
a = ---------------------
t

gdzie:
a - przyspieszenie
Vk - prędkość końcowa
V0 - prędkość początkowa
t - czas

Ponieważ saneczkarka ruszała, więc jej prędkość początkowa była równa V0 = 0 m/s. Dlatego nasz wzór można uprościć do
postaci

a = Vk / t

Stąd wyliczymy przyspieszenie:

Vk = 20 m/s
t = 10 s

a = 2 m/s²

Mamy więc przyspieszenie. W zadaniu mamy do wyliczenia dwie prędkości końcowe. Aby je wyliczyć, trzeba powyższy wzór przekształcić, tzn.:

a = Vk / t / * t

Vk = a * t

1) w końcu 3 sekundy, czyli po 3 sekundach, czyli

a = 2 m/s²
t = 3 s

Vk = 6 m/s

2) na początku 5 sekundy, czyli po 4 sekundach, czyli

a = 2 m/s²
t = 4 s

Vk = 8 m/s