Zad.1.

Znajdź długość boku kwadratu o polu:

a) 100m2

b )256cm2

c) 1,21 dm 2

d) 10 000cm2

zad.2.

a) Jeden z boków prostokąta ma długość3,6 cm, a drugi bok jest trzy razy krótszy.Oblicz obwód i pole tego prostokąta.

b) Jeden z boków prostokąta ma długość 7,5cm.Oblicz długość drugiego boku,jeśli pole prostokąta wynosi 90cm2.

c) Obwód prostokąta wynosi 64cm,a jeden z boków ma długość 18cm.Oblicz pole tego prostokąta.

d) Prostokąt ma wymiary 24cm x 30cm. Dłuższy bok tego prostokąta zwiększamy o 5cm, a krótszy bok zwiększamy 1,5 raza.O ile cm kwadratowych wzrośnie pole tego prostokąta.??


Zad.3.

Zamien na :

milimetry kwadratowe- 2,5cm2 1dm2
centymetry kwadratowe-3,5dm2 5,3m2
metry kwadratowe-4,5 km2 8,5ha
hektary- 25 000m2


1

Odpowiedzi

2010-02-18T17:32:26+01:00
Zadanie 1 .
a)10m
b)16cm
c)1,1dm
d)100cm

Zadanie 2
a)a=3,6cm
b=3,6cm : 2 = 1,2cm
Ob= 3,6cm+1,2cm+3,6cm+1,2cm=9,6 cm
P= 3,6cm*1,2cm=4,32 cm²

b)a=7,5cm
b=90cm² : 7,5cm = 12cm

c)Ob=64cm
a=18cm
b=64cm- (18cm*2) =64cm -36cm =28cm :2 = 14cm
b=14cm
P=18cm * 14 cm = 252 cm²

d)30cm+5cm=35cm
24cm*1,5=36cm
pole normalne: 30*24=720
pole po zwiększeniu: 35*36=1260
1260-720=540 .
Odp.Pole tego prostokąta wzrośnie o 540 cm²

Zadanie 3
a) 2,5cm²=250mm²
1dm²=10000mm²
b)3,5dm²=350cm²
5,3m²=53000cm²
c)4,5km²=4500000m²
8,5ha=85000m
d)25000m²= 0.0025ha3 5 3