Przygotuj na podstawie źródeł informacje o następujących przedstawicielach literatury:
-Wergiliusz
-Horacy
-Owidziusz
historycy:
-Tacyt
-Swetoniusz
-Lidiusz

Postępuj wg schematu:
a) informacja o pochodzeniu (data ur, miejsce zamieszkania)
b) najważniejsze dzieła
c) ciekawostki życia
d) fragment utworu

1

Odpowiedzi

2010-02-20T21:11:12+01:00
Wergiliusz był poetą, który napisał m.in. "Eneidę". Opowiadała ona o losach Eneasza, który powracał spod Troi i zatrzymał się w Itali. Jego losy są porównywane do przygód Odyseusza opisanych przez Homera. Horacy był synem wyzwolonego niewolnika. Po śmierci Juliusza Cezara uczestniczył w wojnie domowej jako zwolennik republiki. Po przegranej stracił majątek. Owidiusz był poetą, który pisał o miłości oraz o tematach związanych z pochodzeniem roślin, zwierząt, czy ciał niebieskich. Tacyt, Lidiusz oraz Swetoniusz byli to historycy, którzy opisywali rządy dawnych cesarzy.
1 3 1