Solankę dziesięcioprocentową zmieszano z solanką dwuprocentową i otrzymano 60 kg roztworu. Gdyby solanki dziesięcioprocentowej wzięto o 20% więcej, a dwuprocentowej o 20 % mniej, to otrzymano by solankę ośmioprocentową, Jakie jest stężenie otrzymanej solanki?

:)

1

Odpowiedzi

2010-02-18T22:27:20+01:00
X - solanka 10%
y - solanka 2%

x+y=60
0,1*1,2x+0,02*0,8y=0,08(1,2x+0,8y)

0,12x+0,016y=0,096x+0,064y|*1000
120x+16y=96x+64y
24x=48y
x=2y

2y+y=60
3y=60
y=20

x=2*20
x=40


p-stężenie
10% * 40 + 2%(60-40)=p% * 60
4+0,4=0,6p
p=7,(3)= 7⅓%