1.Oblicz, ile gramów 10% roztworu węglanu sodu należy użyć do reakcji z 250g 3% roztworu wodorotlenku baru.
2.Oblicz masę osadu wytrąconego w reackcji 300g 2,5% roztworu chlorku sodu z 200 cm3 0.5-molowego roztworu azotanu(V) ołowiu(II).

1

Odpowiedzi

2012-07-29T13:01:04+02:00

zad.1

mBa(OH)₂=137g+2*16g+2*1g=171g

mNa₂CO₃=2*23g+12g+3*16g=106g

Cp₁=3%

mr₁=250g

Cp₂=10%

mr₂=?

 

Cp=ms/mr * 100%       /*mr

Cp*mr=ms*100%         /:100%

ms=Cp*mr/100%

 

ms₁=3%*250g/100%

ms₁=7,5g

 

Ba(OH)₂+Na₂CO₃-->BaCO₃+2NaOH

171g---------106g

7,5g------------xg

 

xg=7,5g*106g/171g

xg=4,7g

 

ms₂=4,7g

Cp₂=10%

mr₂=?

 

Cp=ms/mr * 100%      /*mr

Cp*mr=ms*100%        /:Cp

mr=ms*100%/Cp

 

mr₂=4,7g*100%/10%

mr=47g

 

 

 

zad.2

mNaCl=23g+35,5g=58,5g

mPb(NO₃)₂=207g+2*14g+6*16g=331g

mPbCl₂=207g+2*35,5g=278g

mr₁=300g

Cp₁=2,5%

Cm₂=0,5mol/dm³

Vr₂=200cm³=0,2dm³

 

Cp=ms/mr * 100%       /*mr

Cp*mr=ms*100%         /:100%

ms=Cp*mr/100%

 

ms₁=2,5%*300g/100%

ms₁=7,5g

 

Cm=n/Vr     /*Vr

n=Cm*Vr

 

n=0,5mol/dm³ * 0,2dm³

n=0,1mol

 

n=ms₂/M     /*M

ms₂=n*M

 

ms₂=0,1mol*331g/mol

ms₂=33,1g/mol

 

2NaCl+Pb(NO₃)₂-->PbCl₂+2NaNO₃

2*58,5g----331g

xg----------33,1g

 

xg=117g*33,1g/331g

xg=11,7g

 

Czyli chlorku sodu jest w niedomiarze i od niego uzależniamy dalsze obliczenia.

 

7,5g NaCl --------------- xg PbCl₂

2*58,5g NaCl ---------- 278g PbCl₂

 

xg=7,5g*278g/117g

xg=17,8g