1 liczba o 3 większa od liczby dwa razy większej od x² to:
a) 2x²+3
b) x+3 kreska ułamkowa 2
c) x² kreska ułamkowa 2 +3
d) 2(x²+3)

2 Ania ma y lat, Ewa jest od niej 2 lata młodsza. Ile lat będzie miała Ewa za 5 lat. ?
a) 5(y-2)
b) y-2+5
c) ½ y+5
d) -y+5

3 w pewnym gimnazjum jest 250 uczniów. W klasach pierwszych jest n uczniów, w klasach drugich o m więcej niż w pierwszych. Ile uczniów jest w klasach trzecich.?
a) 250-n-m
b) 250-n+m
c) 250-n-m-n
d) 250-n-n+m

4 Wartość liczbowa wyrażenia 1000a+100b+c dla a=2, b=7, c=3 wynosi:
a) 273
b) 2730
c) 2703
d) 1273

5 Wartością liczbową wyrażenia 2x-(x²-5) dla x = -2 jest:
a) -13
b) - 3
c) 5
d) -5
6.Które z podanych wyrażeń algebraicznych przyjmuje dla x = 5 i y = ½ wartość różną od 10.?
a) ½ (5x - 10y )
b) 2x - 2y + 1
c) ½x + 15y - 5
d) ⁴/₉ (x - y )² + 1
7. Które z podanych wyrażeń przyjmuje wartość ujemną dla x = 274 ?
a) ( x - 147 )( x + 350 )
b) (128 - x)²
c) x ( 138 - x)
d) 2x - (x - 159 )

1

Odpowiedzi

2010-02-19T17:27:11+01:00