Odpowiedzi

  • Roma
  • Community Manager
2010-02-19T00:24:52+01:00
A)
2x² - xy² - 5x² + 2xy² = - 3x² + xy² dla x = ⅓ i y = 9
= - 3 * (⅓)² + ⅓ * 9² = - 3 * ¹/₉ + ⅓ * 81 = - ⅓ + 27 = 26²/₃

b)
-½x³y - ⅔xy + ½x³y - ⅓xy = - xy dla x = ⅓ i y = 9
= - ⅓ * 9 = - 3
1 4 1