Temat Poznajemy taknki roślinne.
1.
Wytłumacz pojęcia:
kolenchyma, slerenchyma, gutacja, turgor, płaczroślin, byliny, rośliny jednorodne- dwuletnie- całolenie.

2.
Jaka jest różnica miedzy tkankami stałymi a tkankami twórczymi.


dzięki za rozwiązanie z góry...

2

Odpowiedzi

2010-02-18T17:08:46+01:00
Witam;)
Kolenchyma, zwarcica, tkanka roślinna wzmacniająca złożona z żywych komórek o zgrubiałych, lecz nie zdrewniałych ścianach.
Sklerenchyma, twardzica, tkanka wzmacniająca zbudowana z martwych komórek o grubych, zwykle zdrewniałych ścianach
Gutacja, aktywne wydzielanie wody przez roślinę poprzez szparki wodne (hydatody) znajdujące się przeważnie na brzegach liści w miejscach zakończenia nerwacji wiązek przewodzących
Turgor – stan jędrności żywej komórki lub tkanki spowodowany wysyceniem wodą, umożliwiający utrzymanie kształtu i określonej pozycji przez roślinę
Płacz roślin – zjawisko występujące u niektórych roślin, wywołane parciem korzeniowym. Jako płacz określamy wyciekanie soku roślinnego przez nacięcia łodygi
Bylina - roślina zielna żyjąca więcej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki
Co do roślin to jednorodne czyli tylko jeden raz zakwitna , dwuletnie no to przez 2 lata , a wieloletnie przez wiele lat.


tkanki twórcze - zachodzi proces podziału komórek
tkanki stałe - chronią roślinę
25 4 25
2010-02-18T17:09:09+01:00
Kolenchyma (zwarcica) - tkanka roślinna wzmacniająca
slerenchyma (twardzica) - tkanka roślinna wzmacniająca
gutacja - wydzielanie kropel wody
turgor - stan jędrności żywej komórki
płacz roślin - wydzielanie kropel wody
bylina - roślina zielna żyjąca dwa lata lub więcej
rośliny jednoroczne - rośliny, które żyją tylko 1 rok
rośliny dwuletnie - rośliny, które żyją tylko 2 lata
rośliny wieloletnie - rośliny, które żyją kilka lat

tkanki twórcze - zachodzi w niej intensywny proces podziału komórek
tkanki stałe - chronią roślinę od wewnątrz
4 3 4