Pole powierzchni bocznej graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego jest równe 294 cm³. Oblicz objętość tego graniastosłupa, jeżeli przekątna ściany bocznej jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 45 stopni.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T15:19:04+01:00
Pb=294cm²
P.jednej ściany bocznej=249cm²÷6=49cm²
a-krawędź podstawy i wysokość(jeśli kąt nachylenia wynosi 45°, są równe).
a=√49cm²=7cm
P podstawy=6*[(7²√3)÷4]=6*[(49√3)÷4]=73,5√3 cm²
V=73,5√3 cm²*7cm=514,5√3
2 5 2