Proszę o określanie tych punktów to tego wiersza na dole . :

1. Temat
2. Bohaterowie
3.Morał
4.Środki poetyckie
Lew, ażeby dał dowód, jak wielce łaskawy,
Przypuszczał konfidentów do swojej zabawy.
Polowali z nim razem, a na znak miłości
On jadł mięso, kompanom ustępował kości.
Gdy się więc dobroć taka rozgłosiła wszędy,
Chcąc im jawnie pokazać większe jeszcze względy,
Ażeby się na jego łasce nie zawiedli,
Pozwolił, by jednego spośród siebie zjedli.
Po pierwszym poszedł drugi i trzeci, i czwarty.
Widząc, że się podpaśli, lew, choć nie obżarty,
Żeby ująć drapieży, a sobie zakału,
Dla kary, dla przykładu, zjadł wszystkich pomału.

1

Odpowiedzi

2010-02-18T17:24:29+01:00
Temat: rządy lwa, przemoc wobec innych
Bohaterowie: lew i jego poddani
Morał:władza spycha ludzi do złych czynów
środki poetyczne:- dynamizm "Po pierwszym poszedł drugi i trzeci, i czwarty"
-archaizmy "konfidentów", "wszędy"
-rymy parzyste "łaskawy" "zabawy"