Napisz wyrazy w kolejności aby powstały poprawne zdania.Dwa pierwsze wyrazy z każdego zdania są już na wlaściwych miejscach.
a) The sun arrived when beach ahining was they the at.
b) When Linda shopping saw was coat a beautiful she.
c) When Chris accident riding had he an his was bike.
d) Mary wasn't called listening name they her when.
e) When they chocolate bus ate they waiting were the for.
f) They were when attacked awimming crocodile.


Zadanie 4 na stronie 70 w podręczniku Switch do drugiej klasy gomnazium. Dzięki z góry ;p

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T17:37:49+01:00
A) The sun was shining at the beach when they arrived.
b) When Linda was shopping she saw a beautiful coat.
c) When Chris was riding he had an accident (on) his bike.
d) Mary wasn't listening when they called her name.
e) When they were waiating for the bus they ate chocolate.
f) They were swimming when crocodile attacked.
1 5 1