1. Oblicz gęstość tlenku węgla(IV) w warunkach normalnych (wynik podaj w g/cm³)
2.Dane jest 0,25 mola azotu.
Oblicz ile to stanowi:
a)gramów azotu
b)dm3 azotu
c) cząsteczek azotu
3. W ilu gramach siarki znajduje się tyle samo atomów, co w 14g krzemu? Odpowiedz uzasadnij obliczeniami.
4.Dokonaj interpretacji podanej reakcji, uzupełniając puste miejsca:
2NO + O₂ --> 2NO₂
... + ... --> 2 mole cząsteczek
2 * 6,02*10²³ cząsteczek + ... --> ...
... + 22,4dm³ --> ...
60g + ... --> ...


1

Odpowiedzi

2010-02-20T21:49:45+01:00
Zad. 1

1 mol CO₂- 44g
V=22,4 dm³=22 400 cm³

d= m/v
d= 44g/22 400 cm³
d= 0,00196g/cm³

Zad. 2

1 mol N₂ - 28 g
- 22,4dm³
- 6,02*10²³ cząsteczek

a) 1 mol - 28 g
0,25 mola - x

x= 0,25 *28 / 1
x = 7g

b) 1 mol - 22,4dm³
0,25 mola - x

x= 0,25 * 22,4 / 1
x = 5,6 dm³

c) 1 mol - 6,02 * 10²³
0,25 mola - x

x= 0,25*6,02/1
x=1,505* 10²³ cząsteczek

Zad. 3

1 mol Si - 28g
- 6,02 * 10²³ atomów

28g Si - 6,02 * 10²³
14g Si - 3,01 * 10²³

1 mol S₂ - 64g
- 2 * 6,02 * 10²³

64g S - 2*6,02*10²³ atomów
x - 3,01*10²³

x= 3,01 * 10²³*64/2*6,02*10²³
x= 16 g S

Odp. W gramach S znajduje się tyle samo atomów co w 14 g Si.

Zad. 4

a) 2 mole cząsteczek + 1 mol cząsteczek -> 2 mole cząsteczek
b) 2*6,02*10²³ cz. + 6,02*10²³cz. -> 2*6,02*10²³cz.
c) 44,8dm³ + 22,4dm³ -> 44,8 dm³
d) 60 g + 32g -> 92g


Proszę;)
3 2 3