Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T19:49:45+01:00
Coraz częściej zdarza się, że już nawet kilkuletnie dzieci spędzają kilka godzin dziennie przed komputerem, a mimo to ich rodzice nie interweniują. Tymczasem wielogodzinne korzystanie z komputera, podobnie jak długotrwałe oglądanie telewizji, przynosi bardzo negatywne konsekwencje.Powoduje stopniowy zanik więzi rodzinnych i możliwości oddziaływań wychowawczych ze strony rodziców.


Oft passiert es, dass sogar ein paar Jahre der Kinder mehrere Stunden am Tag am Computer verbringen, aber ihre Eltern greifen nicht ein. Unterdessen bringt mehrere Stunden der Computer, so lange Fernsehkonsum, eine sehr negative Folgen haben. Dies führt zu einer allmählichen Verschwindens der familiären Bindungen und mögliche Auswirkungen von Bildung auf die Rolle der Eltern.

2 4 2