Zad.1. Uwzglęxdniając 20-procentowy podatek oblicz odsetki od lokaty
a)1900 zł na 12 miesięcy przy oprocentowaniu 4%
b)2400 zł na 9 miesięcy przy oprocentewaniu 3,7%

zad.2.Oblicz odsetki od kredytu:
a)1000 zł przy oprocentowaniu12% otrzymanego na rok

1

Odpowiedzi

2009-10-15T13:57:07+02:00
A)1900×1×4÷100=76
76-20%×76=76-0,2×76=76-15,2=60,8
b)2400×0,75×3,7÷100=66,6
66,6-20%×66,6=66,6-0,2×66,6=66,6-13,32=53,28
c)1000×1×12÷100=120