Zad.1
Po obniżce o 10% cena 1m² terakoty wynosiła 36zł. Ile złotych zaoszczędzono, kupując 12m² tej terakoty?

zad.2
Towar razem z opakowaniem waży 10kg (masa brutto). Jakim procentem masy brutto jest waga opakowania (tara), jeżeli bez opakowania waga towaru wynosi 9,5kg (masa netto) ?

zad.3
Cena cyfrowego aparatu fotograficznego bez podatku VAT wynosi 500zł, a z podatkiem VAT 671zł. Ile procent wynosi podatek VAT?

1

Odpowiedzi

2009-10-14T14:38:13+02:00
1)
90%*x=36zł
0,9x=36zł /:0,9
x=40zł
Na początku kosztowało 40zł.
40zł-36zł=4zł
12*4zł=48zł
Zaoszczędzono 48zł

2)
10kg-9,5kg=0,5kg
10kg-100%
0,5kg-x
x=(100*0,5/10)%
x=5%

Waga opakowania stanowi 5% wagi brutto

3)
671zł-500zł=171zł
671zł-100%
171-x
x=(100*171/671)%
x≈25,5%