Zadanie1
Spośród wymienionych największą częstotliwość mają fale:
a) gamma b) ultrafioletowe c) radiowe d) światło widzialne
Zadanie 2
Stacja radiowa nadająca w paśmie 104,2MHz używa fali nośnej o długości równej w przybliżeniu:
a) 104cm b) 288 cm c) 104m d) 288m

1

Odpowiedzi

2010-02-18T17:22:00+01:00