1.liczby 4 i (-5) są pierwiastkami wielomianu W(x)=x³+ax²+bx-80
a)wyznacz wartości parametrów a i b
b)znajdż trzeci pierwiastek tego wielomianu

2.dane jest wyrażenie W(x)=x²-3x\x³ . oblicz wartość tego wyrażenia dla x=√2+3. wynik przedstaw w postaci a√2+b, gdzie a i b są liczbami wymiernymi.

3.w pewnwj szkole maturzyści mieli zapłacić za salę i muzykę na bal studniówkowy w sumie 16500 zł. gdyby 10 osób nie poszło na studniówkę każdy z pozostałych musiałby zapłacić o 15 zł więcej. ilu maturzystów jest w szkole?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-14T15:04:39+02:00
1.
a) a=5
b=-16
b) -x-4

2.
3/7*√2-2/7

3.
110