Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T13:45:16+01:00
Dane:
m₁ = 8 000 t = 8 000 000 kg
m₂ = 8 000 t = 8 000 000 kg
r = 10 m
G = 6,67 × 10 ⁻¹¹[N×m²/kg²]
Rozw.:
F = G×m₁×m₂/r²
F = 6,67 × 10 ⁻¹¹[N×m²/kg²] × 8 000 000 kg ×8 000 000 kg/(10 m)²
F = 6,67 × 10 ⁻¹¹[N×m²/kg²] × 64 × 10¹² / 100 m²
F = 42,68 N