Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T20:36:19+01:00
Hasła :
1 . KEN .
2 . Monarchia .
3 . Rozbiór .
4 . Wettinowie .
5 . ---------
6 . Republika .
7 . Konfederacja .
8 . Piorunochron .
9 . ----------
10 . Rosja .
11 . -----------
12 . Plantacja .
13 .-----------
14 . ----------
15 .---------
16 . ----------
17 .----------
18 . Monteskiusz .
19 . ------------

Odpowiedzi :
1 . Utworzone podczas sejmu rozbiorowego 1773 .
2 . ....... absolutna , chroniła przywileje duchowieństwa i szlachty .
3 . 1 ... Polski
4 . Za panowania ........ ustalono nową Unię Personalną .
5 . ----
6 . ----
7 . W 1767 r .... w Słucku i Toruniu .
8 . Skonstruował go Benjamin Franklin .
9 . ----
10 . W 18 W stała się mocarstwem .
11 . --------
12 . ------
13 . ----
14 . -----
15 . -------
16 . ---------
17 . --------
18 . Wprowadził trójpodział władzy .
19 . ------ .