Odpowiedzi

2009-10-14T15:02:36+02:00
Najwięcej lasów jest w województwie ; Podkarpackim,Lubuskim i Pomorskim

Typy gleb na obszarach najbardziej zalesionych;
województwo;
-Podkarpackie--> przewaga gleb brunatnych kwaśnych, są tam także gleby rdzawe,bielicowe i bielice

-Lubuskie--> gleby rdzawe, bielicowe, bielice oraz brunatne wytworzone z glin lub piasków na glinie

-Pomorskie-->mady, gleby rdzawe,bielicowe,bielice, płowe i brunatne wytworzone z glin lub piasków na glinie
2 3 2