Odpowiedzi

2009-10-14T14:44:39+02:00
Akcent wyrazowy w języku polskim jest:

* stały pod względem fonetycznym,
* ruchomy pod względem morfologicznym,

przykład ruchomego akcentu: nowy, nowego,

* w zasadzie paroksytoniczny,
* proparoksytoniczny w wyrazach obcego (zwłaszcza greckiego i łacińskiego) pochodzenia oraz niektórych rodzimych

obce: fizyka, uniwersytet,
rodzime: rzeczpospolita (ale też: rzeczpospolita), okolica (ale też: okolica), w ogóle (ale też: w ogóle).