Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T17:38:15+01:00
1,6: (-⁸/₅) - 1 ⅔= ¹⁶/₁₀ * (-⁵/₈) - 1²/₃= -1-1²/₃= -2²/₃
6 3 6
2010-02-18T17:38:42+01:00
Od ilorazu liczb 1,6 i -⁸/₅ odejmij 1⅔.

(1,6 : -⁸/₅) - 1⅔=
(16/10 * (-5/8)) - 1⅔=
-1 -1⅔= -2⅔
2 3 2
2010-02-18T17:40:18+01:00
1,6: (-⁸/₅) - 1 ⅔= ¹⁶/₁₀ * (-⁵/₈) - 1²/₃= -1-1²/₃= -2²/₃

2 5 2