Mam przetłumaczyć piosenke 3000year busted :one day when i came home at lunchtime,
i heard a funny noise
went out to the back yard to find out if it was,
one of those rowdy boys.
stood there with my neighbour called peter,
and a Flux Capacitor.

he told me he built a time machine
like the one in a film i've seen,
yeah yeah... he said...

i've been to the year three thousand
not much has changed but they lived under water,
and your great great great grand daughter,
is pretty fine (is pretty fine)

he took me to the future in the flux thing and i saw everything,
boybands and another one and another one ... and another one!
triple breasted women swim around town... totally naked!

we drove round in a time machine,
like the one in the film i've seen..
yeah yeah... he said...

i've been to the year three thousand
not much has changed but they lived under water,
and your great great great grand daughter,
is pretty fine (is pretty fine)

i took a trip to the yeah 3 thousand
this song had gone multi platinum,
everybody brought our 7th album.
it had outsold michael jackson,
i took a trip to the yeah 3 thousand
this song had gone multi platinum,
everybody brought our 7th album, 7th album.

he told me he built a time machine
like the one in a film i've seen,
yeah yeah... he said...

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T17:45:53+01:00

one day when i came home at lunchtime,
i heard a funny noise
went out to the back yard to find out if it was,
one of those rowdy boys.
stood there with my neighbour called peter,
and a Flux Capacitor.

he told me he built a time machine
like the one in a film i've seen,
yeah yeah... he said...

i've been to the year three thousand
not much has changed but they lived under water,
and your great great great grand daughter,
is pretty fine (is pretty fine)

he took me to the future in the flux thing and i saw everything,
boybands and another one and another one ... and another one!
triple breasted women swim around town... totally naked!

we drove round in a time machine,
like the one in the film i've seen..
yeah yeah... he said...

i've been to the year three thousand
not much has changed but they lived under water,
and your great great great grand daughter,
is pretty fine (is pretty fine)

i took a trip to the yeah 3 thousand
this song had gone multi platinum,
everybody brought our 7th album.
it had outsold michael jackson,
i took a trip to the yeah 3 thousand
this song had gone multi platinum,
everybody brought our 7th album, 7th album.

he told me he built a time machine
like the one in a film i've seen,
yeah yeah... he said...
Rok 3000

Pewnego dnia, kiedy przyszedłem do domu w czasie lunchu
usłyszałem śmieszny dżwięk
wyszedłem na podwórko, by zobaczyć czy to był jeden z tych hałaśliwych chlopaków.
postałem tam z moim sąsiadem o imieniu Peter
i Strumieniowym Kondensatorem

powiedział mi że zbudował maszynę czasu
tak jak w jednym filmie który widziałem
yeah, yeah, powiedział

Przeniosłem się do roku 3000
niewiele się zmieniło, ale żyli pod wodą
A twoja pra, pra, pra, prawnuczka
Ma się dobrze
Zabrał mnie do przyszłości w wodzie i zobaczyłem wszystko
boy band i jeszcze inny i jeszcze inny i jeszcze inny!

Jeździliśmy wkołko w maszynie czasu
tak jak w jednym filmie
yeah, yeah powiedział
Przeniosłem się do roku 3000
niewiele się zmieniło, ale żyli pod wodą
A twoja pra, pra, pra, prawnuczka

Byłem na wycieczce do roku 3000
Ta piosenka stanie się multi-platynowa
Wszyscy kupili nasz siódmy album
Był lepszy od Michaela Jacksona
Byłem na wycieczce do roku 3000
Ta piosenka stanie się multi-platynowa
Wszyscy kupili nasz siódmy album, siódmy album

powiedział mi że zbudował maszynę czasu
tak jak w jednym filmie który widziałem
yeah, yeah, powiedział
  • Użytkownik Zadane
2010-02-18T17:46:18+01:00
Rok 3000

Pewnego dnia, kiedy przyszedłem do domu w czasie lunchu
usłyszałem śmieszny dżwięk
wyszedłem na podwórko, by zobaczyć czy to był jeden z tych hałaśliwych chlopaków.
postałem tam z moim sąsiadem o imieniu Peter
i Strumieniowym Kondensatorem

powiedział mi że zbudował maszynę czasu
tak jak w jednym filmie który widziałem
yeah, yeah, powiedział

Przeniosłem się do roku 3000
niewiele się zmieniło, ale żyli pod wodą
A twoja pra, pra, pra, prawnuczka
Ma się dobrze
Zabrał mnie do przyszłości w wodzie i zobaczyłem wszystko
boy band i jeszcze inny i jeszcze inny i jeszcze inny!

Jeździliśmy wkołko w maszynie czasu
tak jak w jednym filmie
yeah, yeah powiedział
Przeniosłem się do roku 3000
niewiele się zmieniło, ale żyli pod wodą
A twoja pra, pra, pra, prawnuczka

Byłem na wycieczce do roku 3000
Ta piosenka stanie się multi-platynowa
Wszyscy kupili nasz siódmy album
Był lepszy od Michaela Jacksona
Byłem na wycieczce do roku 3000
Ta piosenka stanie się multi-platynowa
Wszyscy kupili nasz siódmy album, siódmy album

powiedział mi że zbudował maszynę czasu
tak jak w jednym filmie który widziałem
yeah, yeah, powiedział
2010-02-18T20:16:20+01:00
Http://www.tekstowo.pl/piosenka,busted,year_3000.html

Tu masz linka.Kliknij sobie na tej stronie - pokaż tłumaczenie.
Mam nadzieję,że pomogłam:))