Odpowiedzi

2010-02-18T17:58:16+01:00
Vo - predkośc początkowa rzutu = 10 m/s
g - przyspieszenie grawitacyjne = 9,81 m/s² ( dla ulatwienia przyjęto 10 m/s²)
hm - maksymalna wysokość rzutu = Vo²/2g = 10²/20 = 100/20 = 5 m
odp
Basia złapie piłkę bo hm > 4,5 m
2010-02-18T17:58:19+01:00
Piłka porusza się ruchem jednostajnie opóźnionym do wysokości maksymalnej, a następnie zacznie spadać ruchem jednostajnie przyśpieszonym. Jeśli pominiemy opór powietrza, to mijając Kacpra piłka będzie miała także prędkość 10 m/s, lecz skierowaną przeciwnie do prędkości rzutu pionowego.
Aby piłkę mogła złapać Basia, to energia kinetyczna rzuconej piłki musiała być co najmniej równa energii potencjalnej na wysokości o 4,5 m wyższej niż Kacper:
mv²/2 = mgh
v²/2 = gh
h = v²/(2g) = 10²/(2*10)= 5 m.

Tak więc, jeśli Basia będzie miała refleks i dość długie ręce, piłkę może złapać i bawić się nią.