W skład litosfery wchodzą 3 główne warstwy: warstwa skał: 1) , warstwa skał: 2) i warstwa skał perydotytowych. Wzajemne przemiany skał zachodzące w obrębie litosfery nazywamy cyklem: 3) . Materiałem z którego powstają skały krystaliczne jest....4)
Proszę o rozwiązanie 1-2 słowami oczywiście

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T20:15:56+01:00
3 główne warstwy to:
- skorupa ziemska
- bazaltowa skorupa oceaniczna
- nieciągła warstwa skał osadowych

cyklem endogenicznym

magma
28 1 28