Odpowiedzi

2010-02-18T18:01:52+01:00
Początki chrześcijaństwa w Rzymie.

Po śmierci Jezusa apostołowie pozostali wierni jego naukom. Byli przekonani, że ich Mistrz trzy dni po ukrzyżowaniu zmartwychwstał, a następnie po kilku tygodniach spędzonych wśród swoich uczniów wstąpił do nieba. Według nich Jezus miał wkrótce powrócić na ziemię, aby utworzyć Królestwo Boże. Zapowiedź ponownego przyjścia Jezusa stanowiła ogromną pociechę dla wielu ludzi, cierpiących z powodu niesprawiedliwości i nierówności. Początkowo wiara chrześcijańska rozpowszechniła się przede wszystkim wśród najbiedniejszej ludności oraz niewolników, którzy uwierzyli, że dzięki dobrym uczynkom ich los odmieni się w życiu wiecznym.
Większość uczniów Jezusa uważała, że wyznawcami nowej religii mogą być tylko Żydzi. Zmieniło się to, gdy do apostołów przyłączył się Paweł z Tarsu, znany dziś jako św. Paweł. Według niego chrześcijaństwo mógł przyjąć każdy, niezależnie od pochodzenia, dotychczasowego życia czy przekonań. Dzięki działalności misyjnej św. Pawła na nową wiarę nawróconych zostało wielu Greków i mieszkańców wschodnich prowincji cesarstwa oraz Rzymian.
3 3 3