Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T17:52:18+01:00
Oświata - pojęcie "oświata" używane jest często zamiennie z wyrażeniem "system oświaty". Według Słownika Pedagogicznego W. Okonia jest to ogół odpowiednio powiązanych ze sobą placówek i instytucji wychowania bezpośredniego i pośredniego, umożliwiających obywatelom zdobywanie ogólnego i zawodowego wykształcenia oraz wszechstronny rozwój osobowości.

System oświaty tworzą:

1. System szkolny obejmujący szkoły ogólnokształcące, zawodowe i wyższe.
2. System wychowania w okresie przedszkolnym.
3. System kształcenia i wychowania równoległego lub pozaszkolnego.
4. System kształcenia i wychowania poszkolnego.
5 1 5