Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T13:34:45+01:00
Skoro punkt R leży na osi x, to ma postać (a,0)
√74=|PR|=√((2-a)²+7²)=√(4-4a+a²+49)=√(a²-4a+53)
a²-4a+53=74
a²-4a-21=0
(a-7)(a+3)=0
a=7 lub a=3
Szukany punkt R ma współrzędne (7,0) lub (3,0)
10 4 10