Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T17:54:28+01:00
Mamy ważne powody, aby wierzyć w autorytet Biblii. Jest ona Słowem samego Boga, objawioną nam jego zbawczą prawdą. Jest natchniona od początku do końca i jest jedynym, nieomylnym przewodnikiem wiary i życia chrześcijańskiego. Im bardziej wnikliwie studiujemy Pismo Święte tym wyraźniej widzimy, że Biblia zdaje każdy egzamin, któremu ją poddamy, żeby potwierdzić jej nieomylność, boskie natchnienie i autorytet. Badanie wypełnionych proroctw biblijnych niezaprzeczalnie potwierdza fakt, że Biblia jest natchniona przez Boga. Tylko Bóg mógł doprowadzić do wypełnienia tak wielu proroctw w odpowiednim czasie, przez odpowiednie osoby i w odpowiedniej kolejności. Autentyczność Biblii jako Bożego Słowa potwierdza również to, że widzimy jak zmienia ona życie ludzi, którzy ją czytają, wierzą jej i żyją według jej nauki. Uważamy Pismo Święte za nieomylne, natchnione przez Boga i prawdziwie autorytatywne.

2 Tym. 3;16-17
Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.
Hebr. 4;12-13
Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca; i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę.
2 Piotr. 1;19-21
Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym.
Jan. 1;1-5
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła.

Pismo Święte należy rozważać dniem i nocą. Jest ono naszym mieczem. Szczególną mądrość możemy czerpać z Przypowieści Salomona. Podczas czytania musimy być otwarci na głos Ducha Świętego, który do nas przemawia. Możemy również prosić Boga o to, aby dał nam poznanie. Biblia jest jak chleb dla człowieka. Kiedy przestaje jeść staje się słaby i upada. Dlatego należy codziennie, konsekwentnie i regularnie karmić się tym wspaniałym, danym od Boga pokarmem.