Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T18:02:52+01:00
A²+b²=c²
a=√14
b=?
c=√19

(√14)²+b²=(√19)²
b²=19-14
b²=5
b=√5

Pole kwadratu:
P=a²
a=√5

P=(√5)²=5

Odp.: Pole kwadratu jest równe 5 jednostek kwadratowych.
2010-02-18T18:02:54+01:00
(√19)² - (√14)² = a²
a - bok kwadratu
a² = 19 - 14 = 5
a = √5
P - pole kwadratu = (√5)² = 5
2010-02-18T18:24:18+01:00
Twierdzenie Pitagorasa:
a²+b² = c²

a = √14
b = ?
c = √19

(√14)²+b² = (√19)²
14+b² = 19
b² = 19-14
b² = 5
b = √5

Pole kwadratu:
P = b²
b = √5
P = (√5)²
P = 5 (j²)

Odp.: Pole kwadratu jest równe 5 j².