Doprowadź wyrażenia do najprostszej postaci i oblicz ich wartość liczbową dla podanych zmiennych.
c) (2x²+3x-5)-(3x²-5x+8) dla ×=3
d)- (3-2x+ 4x²)+(1-3x-6x²) dla ×=-3
e)-(2x-ײ)-[2-3x-(2x²-3x+4)] dla ×=-½
f) 3-[-(2x-3x²)+(1-3x+x²)]+4x² dla ×=-0,3
Proszę o szybkie odpowiedzi ;************

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T10:56:49+01:00
C)
(2x²+3x-5)-(3x²-5x+8)
2x²+3x-5-3x²+5x-8
- x²+8x-13
dla ×=3
-3²+8*3-13
9+24-13=20

d)
- (3-2x+ 4x²)+(1-3x-6x²)
-3+2x- 4x²+1-3x-6x²
-10x²-x-2
dla ×=-3
-10*(-3)²-(-3)-2
-10*9+3-2
-90+3-2=-89

e)
-(2x-ײ)-[2-3x-(2x²-3x+4)] dla ×=-½
-2x+ײ-[2-3x+2x²+3x-4]
-2x+ײ-2+3x-2x²-3x+4
-ײ-2x+2
dla ×=-½
-(-½)²-2*(-½)+2
-¼+1+2=2¾

f)
3-[-(2x-3x²)+(1-3x+x²)]+4x²
3-[-2x+3x²+1-3x+x²]+4x²
3+2x-3x²-1+3x-x²+4x²
5x+2
dla ×=-0,3
5*(-0,3)+2=-1,5+2=,05
5 2 5